Εκπαίδευση προσωπικού 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

 ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

5.000

             

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

 ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

5.000

             

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

 ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

1.      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

13

2.      

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

24

3.      

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

19

4.      

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

20

5.      

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

12

6.      

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

39

7.      

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

22

8.      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

19

 

ΣΥΝΟΛΟ

168

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.200

             

 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

 ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

1.

ΙΝΤΕRNET - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ

37

2.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΙΝTERNET

24

3.

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

224

4.

INTERNET EXPLORER

17

5.

WINDOWS ‘98

48

6.

MICROSOFT WORD ‘97

60

 

ΣΥΝΟΛΟ

410

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

350

             

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

 ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

1.      

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

100

2.      

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

22

3.      

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

17

4.      

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18

5.      

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

17

6.      

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

7.      

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Α' - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

13

8.      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14

9.      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

27

10.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8

 

ΣΥΝΟΛΟ

251

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.600

             

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ :

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

1.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

120

2.

ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - HACCP

83

3.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

21

4.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

24

5.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

12

6.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

34

7.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ

32

8.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

22

 

ΣΥΝΟΛΟ

348

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

10.000

             

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ :

ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

1.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

220

2.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

220

3.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΨΑΡΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

38

4.

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

17

5.

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

16

6.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΛΥΚΩΝ

60

7.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΠΙΤΤΕΣ

102

8.

ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ

43

9.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16

10.

ΦΩΣ  - ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

15

11.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΕΣ

60

 

ΣΥΝΟΛΟ

542

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

200

             

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

 ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

25

 

ΣΥΝΟΛΟ

25

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.500

             

 

IΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΛΑΪΤΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α/Α

 ΘΕΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

30

2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

36

 

ΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

120

             

 
:: Ενημέρωση :: Ενημερωτικά δελτία :: Άρθρα - Δημοσιεύσεις :: Εκδόσεις :: Χρήσιμα Lings :: Ποιότητα - Πιστοποίηση :: ISO.22000:2005 H.A.C.C.P. :: ISO.9000:2000 :: H.A.C.C.P. CODEX ALIMENTARIUS :: ΕΛΟΤ 1801 (Υγιεινή & Ασφάλεια) :: I.F.S. INTERNATIONAL FOOD STANDARD :: B.R.C. (British Retail Consortium) :: Τι είναι KOSHER (ΚΟΣΕΡ) :: Πιστοποίηση Halal :: Επιστημονικά Θεματικά Πεδία :: Επεξεργασία Τροφίμων :: Διατροφή :: Γεωργία :: Ποτά :: Κτηνοτροφία :: Διακίνηση Τροφίμων / Λιανικές Πωλήσεις :: Εκπαίδευση :: Εκπαίδευση υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας :: Εκπαίδευση υγιεινής τροφίμων :: Εκπαίδευση προσωπικού :: Νομοθεσία :: Ελληνική νομοθεσία :: Κοινοτικές οδηγίες & κανονισμοί :: Νομοθεσία επισημάνσεων :: Νομοθεσία ζωοτροφών :: Νομοθεσία νωπών φρούτων & λαχανικών :: Νομοθεσία για το Νερό :: Ερευνητικά Προϊόντα :: Μέλι : Κυψέλης Ποίημα :: Ειδικό Πρόγραμμα για Υποστήριξη Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Τροφίμων :: Επενδυτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα :: Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/2011 :: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2015 :: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 2015 :: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ :: Υπηρεσίες μας :: Ενάρμονιση εγκαταστάσεων με τον υγειονομικό κανονισμό :: Έκδοση αδειών :: Τήρηση φακέλων και εντύπων H.A.C.C.P. :: Διενέργεια ελέγχων και Έκδοση πιστοποιητικών :: Εποπτεία λειτουργίας επιχειρήσεων :: Επίλυση προβλημάτων προϊόντων & παραγωγης :: Δημιουργία νέων προϊόντων :: Οργάνωση παραγωγής :: Iχνηλασιμότητα - Κωδικοποίηση Lot Number :: Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας :: Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες :: Επικοινωνία ::


Login  Υπενθύμιση κωδικού 

active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης